Stroomgebiedbeheer, integraal water beheer en duurzaam water beheer: deze waterbeheer benaderingen zijn algemeen goed in water wetgeving, waterbeleid en water instituties wereldwijd. 

Het punt:

Vanuit het oogpunt van hydrologie is het logisch en het meest effectief om water te beheren op het niveau van het stroomgebied. Echter wanneer integraal waterbeheer handen en voeten moet krijgen,  komen we direct terecht in hoge technische, beleidsmatige institutionele, sociale en politieke complexiteit. Deze complexiteit vormt een enorme uitdaginge voor het werkelijk implementeren van activiteiten voor duurzaam water gebruik.   

Hoe wij werken:

Wij vergroten de kennis en capaciteiten van belanghebbend zodat zijn begrijpen wat stroomgebiedbeheer inhoudt en hoe ze bij dat beheer betrokken kunnen raken. We helpen hen om hun eigen watergebruik en watervervuiling alsook het stroomgebied waarin zij werken en leven, beter te leren kennen, En, we helpen bij het organiseren van stroomgebiedbrede participatieve  processen waarin de verschillende belanghebben bij elkaar kunnen komen. Door deze processen kunnen zij bijdragen, definiëren en beslissen over acties die noodzakelijk zijn duurzaam waterbeheer te stimuleren.

 Voorbeeld projecten: