Diego Arevalo van GSI-LAC interviewt Nelson Omar Vargas, Hoofd Hydrologie van IDEAM (Hydrologisch, Meteorologisch en Milieu Instituut van Colombia). Hij vertelt over de voordelen en het toekomstig perspectief van de Water Voetafdruk bepaling van alle Colombiaanse stroomgebieden in het kader van de Nationale Water Studie (ENA) in Colombia

 

 De Nationale Water Studie is een publicatie van het Hydrologisch, Meteorologisch en Milieu Instituut van Colombia, een overheidsagentschap van het Ministerie van Milieu. Deze publicatie komt elke vier jaar uit en beschrijft de water situatie in het land. Voor de eerste keer presenteert de studie, de water voetafdruk van alle 316 stroomgebieden van Colombia. Good Stuff International heeft samen met net Wetenschappelijk  en Technologisch Centrum van Antiochia (CTA) en het Zwitserse Ontwikkelings Agentschap (SDC), de water voetafdruk bepaling van alle Colombiaanse stroomgebieden uitgevoerd.

De uitkomsten van dit werk bieden een grote toegevoegde waarde aan de Nationale water studie vooral vanuit het oogpunt van de verdeling van water gebruik over de verschillende sectoren en de efficientie daarvan.

Wederom is duidelijk dat de Water Voetafdruk als deze op een integrale manier in een stroomgebied wordt gebruikt,  een belangrijk gereedschap is om belanghebbenden te betrekken waterbeheer en waterbeleid.

In de video, vertelt Nelsom Omar Vargas, Hoofd Hydrologie IDEAM over de voordelen en toekomstperspectiven van de water voetafdrukbepaking in het kader van de Nationale Water Studie.

Link: https://youtu.be/9IJCNLw7ClM