Consortium: IDEAM, SDC, CTA en Good Stuff International

Doel: Het uitvoeren van een  multi-sectorale water voetafdrukbepaling van alle stroomgebieden in Colombia, als onderdeel van de Nationale Water Studie 2014 (ENA, 2014). Identificeren van kritische stroomgebieden vanuit het perspectief van schaarste van blauw en groen water. En, de resultaten in relatie brengen met huidig nationaal water- en landbouwbeleid. 

Aanpak: We hebben de blauwe en groene water voetafdruk berekend van vier economische sectoren voor elk stroomgebied. De sectoren waren: landbouw, huishoudelijk gebruik, industrie en energie en olie. We hebben de milieu-duurzaamheid van de blauwe en groene water voetafdruk bepaald gebruikmakend van lokale data en kaarten. De resultaten zijn geanalyseerd in het licht van andere water gerelateerde indicatoren in de Colombiaanse nationale water studie en wat deze betekenen voor de duurzaamheid van water gebruik in Colombia. 

 Het studie rapport (Spaans met Engelse samenvatting) is hier te vinden.

Water risico´s in de bananen zone in Colombia

Bananen Water Voetafdruk in Ecuador and Peru

Water voetafdruk van stroomgebieden in Colombia

Irrigation Master Plan voor de Daua rivier, Kenya

Duurzame rijstproduktie in Tanzania

Alianza Biocuenca Waterfonds, Colombia

Collectieve actie voor waterzekerheid, India

Water voetafdruk van manege in Spanje

Wereldwijd Standaard Water voetafdruk training

Impact bepaling van water investeringen in Kenya

Online stroomgebied informatie systeem voor iedereen

Stroomgebied kwetsbaarheid bepaling door water voetafdruk, USA