The toepassingen van ICT in waterbeheer heeft een grote vlucht genomen. Steeds meer data en informatie is vrij toegankelijk en open source software zoals geografische informatie systemen kunnen gratis gedownload en gebruikt worden. De vrij toegankelijke informatie en software is de sleutel voor brede maatschappelijke betrokkenheid in waterbeheer en stimuleer transparante en evenwichtige besluitvorming over water. De rol van ICT in waterbeheer zal verder toenemen en zal de implementatie van waterbeleid effectiever maken.

Het punt:

De snelle ontwikkeling in ICT heeft enorme hoeveelheden water-gerelateerde data, informatie en tools opgeleverd in veel verschillende (web)applicaties en platforms. Dit is een geweldige ontwikkeling maar betekent ook dat belanghebbenen het vaak lastig vinden om de juiste data, informatie en tools te vinden, te begrijpen en in te zetten voor hun eigen specifieke water gerelateerde doeleinden.

Hoe we werken:

GSI heeft een unieke combinatie van kennis en vaardigheden in in water, data management en analyse, begrip van belangen van belanghebbenen en van ICT. Gebruikmakend van deze expertise,  helpen we onze klanten data, informatie en ICT tools te selecteren die nodig zijn voor het begrijpen van hun water situatie. We localiseren en ordenen de relevante data in betekenisvolle en makkelijk te begrijpen,  actie-georienteerde stroomgebiedinformatie. Hievoor gebruiken we ons eigen WaterData4Action raamwerk.  We geven belanghebbenden vrije toegang tot informatie via ons online stroomgebied informatie systeem.

Voorbeeld projecten: