Werk in het veld van water, ontwikkelingsamenwerking, landbouw en milieu is altijd gericht op het veranderen van de huidige situatie naar een nieuwe betere situatie. De activiteiten die uitgevoerd worden om deze veranderingen te verwerkelijken zijn over het algemeen georganiseerd in de vorm van projecten met specifieke doelen en uitkomsten. Het ontwerpen, definiëren,  sturen, beheren en uitvoeren, volgen en evalueren van projecten is project management.

Het punt:

Projecten beheren is een vaak complexe taak waarbij inhoud en organisatie effectief samen moeten vloeien. Veel milieu-, natuur-, water- en ontwikkelingsorganisaties worden gedreven door inhoud: bijvoorbeeld om de efficientie van irrigatie te vergroten, of om milieubeheer te versterken. Als gevolg hiervan krijgt project organisatie en management minder aandacht en kan een beperkende factor worden voor succesvolle project uitvoering. 

Hoe we werken:

We bieden onze klanten toegewijde ondersteuning in all fases van de project cyclus met leiderschap, professionaliteit, overtuiging en realisme als onze sterke punten. Al meer dan 20 jaar maken we van ideeën, werkelijkheid  in verschillende delen van de wereld. We doen dit in eigen projecten maar ook voor klanten die we helpen projecten te ontwerpen, leiden, beheren en uit te voeren.

Example projects: