Water komt voor in een cyclus, de water cyclus. In de water cyclus, is water aanwezig als wolken, regen, bodemvocht, stroompjes en rivieren, grondwater, meren, zeeën en oceanen. Water verbindt veel, zoniet alle systemen op aarde. Het verbindt soorten en ecosystemen, rivieren en meren, bergen en zeeën, de aarde en de lucht en ook onszelf, mensen, met de aarde. Als we dit beter begrijpen, kan er meer effectieve actie ontstaan voor duurzaam water gebruik.

Het punt:

Water is zo fundamenteel voor ons leven, onze maatschappij en economie dat het paradoxaal genoeg vaak vergeten wordt. Veel mensen en organisaties realiseren zich niet echt dat hun activiteiten en hun leven volledig afhankelijk zijn van de water cyclus. Het resultaat is een continue toename van watergebruik, watervuiling, waterschaarste en degradatie van  stroomgebieden overal ter wereld.

Hoe we werken:

In al onze projecten, proberen we onze klanten een beter begrip te geven van water om betrokkenheid bij duurzaam watergebruik te vergroten. We laten bijvoorbeeld zien: hoe water voorkomt in en beweegt door de water cyclus; hoe het geografisch over de wereld verdeeld is en beweegt door stroomgebieden; hoe begrip van de water cyclus helpt bij het begrijpen van andere natuurlijke cycle zoals de koolstof en stikstof cyclus. Hierbij gebruiken we onze  brede expertise en ervaring in lezingen, workshops, trainingen en cursussen op het gebied van water, water voe and water sustainabability. Voor onze trainingen, veratlen we  complexe technische data en  informatie in makkelijk te begrijpen taal en beeld. Ook passen we altijd een praktische en toepassingsgerichte  benadering toe om technische concepten en tools handen en voeten te geven.

Voorbeeld project: