Waterbeheer is vaak niet succesvol in het halen van alle stroomgebied waterbeheerdoelen, De redenen hiervoor kunnen zijn: dat waterbeleid niet voldoende middelen heeft om de noodzakelijke waterbeheerkosten te dragen of; dat belanghebbenden niet samenwerken in de richting van duurzaam stroomgebiedbeheer.  Een waterfonds kan dan helpen. Een water fonds is een institutie die belanghebbenden helpt om samen te komen rondom het belang de bescherming van het stroomgebied ten behoeve van waardevolle ecosysteemdiensten zoals continue watervoorziening en natuurlijke water zuivering.

Het punt:

Het opzetten van een waterfonds is een voorzichtig, complex en multidimensionaal proces. In het proces is duidelijke en transparante uitwisseling van van informatie tussen alle publieke, private en partijen uit het maatschappelijke middenveld een sleutel tot een genereren van gezamelijke betrokkenheid. Belanghebbnden werken toe naar een gedeelde visie en doelen van het Waterfonds. Die visie brengt de ambities van de verschillende betrokkenen voor het stroomgebied samen. Het is noodzakelijk dat dit proces onderbouwd is met wetenschappelijk data en informatie over het stroomgebied, de ecosysteemdiensten, beheerskosten en de afgeleide socio-economische baten. En, om een functionerend water fonds te bouwen, moeten belanghebben de landen-specifieke wettelijke, institutionele, bestuurlijke modaliteiten alsook de operationele en communicatie structuren van het fonds, vaststellen.   

Hoe we werken:

GSI heeft een sterke achtergond in het opzetten en ondersteuenen van Waterfondsen en multistakeholder organisaties. We helpen onze klanten functionerende Waterfondsen op te richten. En terwijl we dat doen, brengen we onze technische expertise van stroomgebieden, ecosysteemdiensten en economische waardebepaling samen met onze juridische, institutionele, finaniciële en fondsenwerving kennis en vaardigheden in verschillende landen van de wereld.

Voorbeeld project: