Bedrijven worden steeds kwetsbaarder voor risico´s gerelateerd aan water. Dit kunnen zijn: water-overschotten of water-tekorten als gevolg van klimaat-verandering, water kwaliteitsproblemen, concurrentie om water met kwetsbare lokale gemeenschappen,  waterprijsverhogingen en nieuwe water wetgeving. Het beter begrijpen van water-risico´s en daarmee op een goede manier omgaan is cruciaal voor het lange termijn voortbestaan van veel bedrijven. 

Het punt:

Water is een relatief nieuw onderwerp voor veel bedrijven. Watergebruik en vervuiling is daardoor vaak nog geen onderdeel van de bedrijfsstrategie terwijl dat in veel gevallen wel nodig zou zijn. Een water risico bepaling is een eerste stap daarnaartoe. Gelukkig zijn de laatste jaren goede goede methodologieën, gereedschappen en data beschikbaar gekomen om water-risico bepalingen uit te voeren. De uitdaging is wel de juiste gereedschappen en data toe te passen en de bevindingen te vertalen in een bedrijfsspecifieke waterstrategie.

Hoe wij werken:

Wij leveren onze klanten expert ondersteuning zodat zij een goed begrip krijgen van hun specifieke water situatie. We selecteren de juiste gereedschappen, methodologieën en data om de water risico´s in kaart te brengen. En wij vertalen samen met de klant de bevindingen uit de water-risico analyse in een actie-georienteerde bedrijfsspecifieke strategie voor water-rentmeesterschap (water stewardship). 

Voorbeeld projecten: