De water voetafdruk is een indicator van water consumptie en vervuiling die berekend kan worden voor bedrijven, consumenten en sectoren, van een plek, een stroomgebied of van een land. Een Water Voetafdruk Bepaling (WFA) geeft een volledige berekening van het water gebruik in termen van bodemvocht (groene water voetafdruk), water dat onttrokken is aan rivieren, meren of grondwater (blauwe water voetafdruk) en vervuild water (grijze water voetafdruk) gedurende een zekere periode. De bepaling beschrijft ook de milieu, sociale en economische duurzaamheid van water consumptie en vormt de basis voor het definiëren van responsstrategieën om to duurzamer water gebruik te komen.

Het punt:

Vaak wordt water gebruik alleen benaderd als het onttrekken water aan het oppervlakte water of grondwater. Dit geeft een zeer incompleet beeld van de realiteit van watergebruik en watervervuiling. Het gevolg is dat de hiervan afgeleide strategieën om tot meer produktief, efficient en duurzaam water gebruik te komen, de sleutel water problemen niet effectief aanpakken. 

Hoe wij werken:

Wij helpen klanten om een integraal beeld te krijgen van hun water gebruik en tevens berekenen we middels de Water voetafdruk bepaling een maat van milieu, economische en sociale duurzaamheid van het watergebruik in de context van het stroomgebied. Deze informatie geeft richting om strategische interventies te definiëren om water meer produktief en meer duurzaam te gebruiken.   

Voorbeeld projecten: