Opdrachtgever: International Finance Corporation (IFC), 2030 Water Resources Group (2030 WRG)

Doel: Leveren van  strategische en technische ondersteuning aan het IFC en het 2030 WRG team in India voor de ontwikkeling van een programma voor Collectieve actie van bedrijven voor waterzekerheid* (CAWS) in India. Het programma heeft ten doel significante impact te verwezelijken door het verbeteren van leefomstandigheden, voedselproductie, en het verwerkelijken van water besparingen door de actieve betrokkenheid van bedrijven. 

Aanpak: We hebben verschillende missies uitgevoerd naar North Gujarat, Maharastra, Uttar Pradesh and Madya Pradesh om het IFC and het 2030 WRG team te adviseren over de watersituatie op de verschillende plekken alsook over potentiële projecten en strategieën. Het programma dat werd geselecteerd was gericht op het vergroten van de waterzekerheid* voor gebruikers in Aurangabad, Maharastra. In Aurgangabad hebben we het team ondersteund bij het betrekken van belanghebbenden uit de private sector, de overheid en het maatschappelijk middenveld om collectieve actie voor waterzekerheid te verwerkelijken. 

 *waterzekerheid is een directe Nederlandse vertaling van ¨water security¨.

Water risico´s in de bananen zone in Colombia

Bananen Water Voetafdruk in Ecuador and Peru

Water voetafdruk van stroomgebieden in Colombia

Irrigation Master Plan voor de Daua rivier, Kenya

Duurzame rijstproduktie in Tanzania

Alianza Biocuenca Waterfonds, Colombia

Collectieve actie voor waterzekerheid, India

Water voetafdruk van manege in Spanje

Wereldwijd Standaard Water voetafdruk training

Impact bepaling van water investeringen in Kenya

Online stroomgebied informatie systeem voor iedereen

Stroomgebied kwetsbaarheid bepaling door water voetafdruk, USA