Opdrachtgever: National Irrigation Board, Kenia

Doel: Het verbeteren en uitbreiden van de huidige irrigatie systemen, het  identificeren  potentiele irrigatiegebieden en het ontwikkelen van het irrigatie masterplan voor de 150km van de  Daua rivier in Mandera County, Kenia.

Aanpak: Middels veldwerk, surveys en interviews door middel van vragenlijsten, hydro-meteorologische analyse, topografisch survey, opzetten geografisch informatie (GIS) systeem en  hydrologisch en hydraulic modelleren, inventarisatie van natuurllijke hulpbronnen en Milieu Effect Rapportage, socio-economische rondvraag en analyse, het maken van waterbalans en beschikbaarheid op verschillende punten in de rivier hebben we drie de technische opties en concept ontwerpen voor irrigatie ontwikkeling gepresenteerd aan de NIB en lokale belanghebbenden. De suggesties van de belanghebbenden zijn gebruikt om de uiteindelijke optie te ontwikkelen. Deze is samen met een voorlopig technisch ontwerp gepresenteerd in het eindrapport.

Bekijk de water situatie in de Daua rivier in ons online stroomgebied informatie systeem

Water risico´s in de bananen zone in Colombia

Bananen Water Voetafdruk in Ecuador and Peru

Water voetafdruk van stroomgebieden in Colombia

Irrigation Master Plan voor de Daua rivier, Kenya

Duurzame rijstproduktie in Tanzania

Alianza Biocuenca Waterfonds, Colombia

Collectieve actie voor waterzekerheid, India

Water voetafdruk van manege in Spanje

Wereldwijd Standaard Water voetafdruk training

Impact bepaling van water investeringen in Kenya

Online stroomgebied informatie systeem voor iedereen

Stroomgebied kwetsbaarheid bepaling door water voetafdruk, USA