Opdrachtgever: Water Services Trust Fund, Kenia

Doel: Vaststellen en documenteren van de impact van investeringsprojecten in water voorziening,  sanitatie and waterbeheer om het Keniaanse Water Services Trust Fund (WSTF) te assisteren in de evaluatie van de effectiviteit van haar investeringen, en om ontwikkelingspartners en andere belanghebbenden te informeren over de impact van de projectinterventies.

Aanpak: We hebben literatuur en veldonderzoek met behulp van vragenlijsten voor huishoudens, scholen, projectbeheercomités, gezondheidsbeamten, donoren en ondersteunende  organisaties, uitgevoerd. We hebben een impact matrix ontwikkeld om de verzamelde data te ordenen en de analyse te structuren. Statistische analyses zijn uitgevoerd gebruikmakend van  SPSS. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn gerapporteerd aan het WSTF.

Water risico´s in de bananen zone in Colombia

Bananen Water Voetafdruk in Ecuador and Peru

Water voetafdruk van stroomgebieden in Colombia

Irrigation Master Plan voor de Daua rivier, Kenya

Duurzame rijstproduktie in Tanzania

Alianza Biocuenca Waterfonds, Colombia

Collectieve actie voor waterzekerheid, India

Water voetafdruk van manege in Spanje

Wereldwijd Standaard Water voetafdruk training

Impact bepaling van water investeringen in Kenya

Online stroomgebied informatie systeem voor iedereen

Stroomgebied kwetsbaarheid bepaling door water voetafdruk, USA