Opdrachtgever: US Forest Service (USFS)

Doel van de opdracht: Verlenen van technisch advies over de toepassing van water voetafdruk bepaling (WFA) voor het Tenmile stroomgebied in Montana, USA. Het uiteindelijke doel van de WFA is om de kwetsbaarheid van het Tenmile stroomgebied te bepalen in het licht van het toenemende blauw watergebruik in het stroomgebied alsook de relevantie vast te stellen van de bescherming van de bos-ecosystemen die cruciaal zijn voor de watervoorzieining voor de burgers van de stad Helena.  

Aanpak: We  hebben gedetailleerde ondersteuning gegeven bij de berekening van de water voetafdruk en de duurzaamheidsbepaling daarvan. We hebben zowel de data van USFS alsook de resultaten uit het door hen gebruikte hydrologische model aangepast zodat deze gebruikt konden worden ten ben behoeve water voetafdruk analyse. De uitdaging was om de grote hoeveelheid data te organiseren in het raamwerk van de water voetafdruk bepaling om te komen tot een vaststelling van de kwetsbaarheid van het stroomgbied en daarna concrete maatregelen te kunnen identificeren.

Water risico´s in de bananen zone in Colombia

Bananen Water Voetafdruk in Ecuador and Peru

Water voetafdruk van stroomgebieden in Colombia

Irrigation Master Plan voor de Daua rivier, Kenya

Duurzame rijstproduktie in Tanzania

Alianza Biocuenca Waterfonds, Colombia

Collectieve actie voor waterzekerheid, India

Water voetafdruk van manege in Spanje

Wereldwijd Standaard Water voetafdruk training

Impact bepaling van water investeringen in Kenya

Online stroomgebied informatie systeem voor iedereen

Stroomgebied kwetsbaarheid bepaling door water voetafdruk, USA