Opdrachtgever: Veco East Africa

Doel van de opdracht : Vaststellen van het water gebruik en de water beschikbaarheid in het stroomgebied van het Lower Moshi Irrigatie Project in Noord Tanzania, identificeren wanneer water tekorten optreden en maatregelen voorstellen om het water gebruik te reduceren en de water en economische produktiviteit te verhogen. Het uiteindelijke doel is om kleine rijstboeren te informeren over wat ze kunnen doen om water efficiënter te gebruiken en in het algemeen duurzamer te gaan opereren.

Aanpak: We hebben een analyse uitgevoerd op basis van publieke data en open source software. We hebben het stroomgebied gedelimiteerd, de maandelijke waterbehoefte vastgesteld en de maandelijkse water beschikbaarheid gemodelleerd met een regenval-afstroom hydrologisch model. De resultaten zijn gebruik om alternatieven te definiëren voor het landgebruik, de gewassen en de agronomische praktijk van kleine boeren.

Bekijk hier de online informatie over het stroomgebied van het Lower Moshi irrigation project.

Water risico´s in de bananen zone in Colombia

Bananen Water Voetafdruk in Ecuador and Peru

Water voetafdruk van stroomgebieden in Colombia

Irrigation Master Plan voor de Daua rivier, Kenya

Duurzame rijstproduktie in Tanzania

Alianza Biocuenca Waterfonds, Colombia

Collectieve actie voor waterzekerheid, India

Water voetafdruk van manege in Spanje

Wereldwijd Standaard Water voetafdruk training

Impact bepaling van water investeringen in Kenya

Online stroomgebied informatie systeem voor iedereen

Stroomgebied kwetsbaarheid bepaling door water voetafdruk, USA