Opdrachtgever: Agrofair en TASTE

Doel van de opdracht: Concrete aanbevelingen doen om de water efficientie in het produktieproces van fair-trade bananen in Ecuador en Peru te verhogen.

Aanpak: we hebben een water voetafdruk bepaling en water risico analyse  uitgevoerd. De resultaten hebben we in verband gebracht met de huidige landbouw en irrigatie praktijk alsook met het huidige water toewijzingsbeleid. In het veld hebben we landbouw en irrigatie data verzameld en tevens wereldwijde klimaat data en waterschaarste informatie ingezet om gaten in de dataset op te vangen. We hebben het Chira stroomgebied in Peru aangewezen als prioritiet omdat het de meest kritieke lokatie is met betrekking tot waterschaarste.  We hebben korte, midden en lange termijn maatregelen ontwikkeld en voorgsteld om water efficientie te vergroten.

Het volledige rapport is hier (Samenvatting in het Engels, rapport in het Spaans) te lezen.

De wetenschappelijke publicatie is (Acta Hortic. 1112. ISHS 2016. DOI 10.17660/ActaHortic.2016.1112.1)  hier te vinden.

Water risico´s in de bananen zone in Colombia

Bananen Water Voetafdruk in Ecuador and Peru

Water voetafdruk van stroomgebieden in Colombia

Irrigation Master Plan voor de Daua rivier, Kenya

Duurzame rijstproduktie in Tanzania

Alianza Biocuenca Waterfonds, Colombia

Collectieve actie voor waterzekerheid, India

Water voetafdruk van manege in Spanje

Wereldwijd Standaard Water voetafdruk training

Impact bepaling van water investeringen in Kenya

Online stroomgebied informatie systeem voor iedereen

Stroomgebied kwetsbaarheid bepaling door water voetafdruk, USA